Стара Загора - регионална история и култура

Създадено в изпълнение на договор РД 11-06-340/12.10.2020 г. на РБ „Захарий Княжески“ с Министерство на културата за организиране на краеведска информация